Beloning

Beloning

Zoals eerder gezegd dienen mensen die niet in loondienst aangeworven zijn beschermd te worden. Dit kan zijn omdat je net ontslagen bent of als je om een of andere reden het moeilijk hebt bij het vinden of behouden van een job. Think of Lightwork streeft naar een beloning van mensen die werk verrichten ten gunste van hun medemens in de ruimste zin.

In het kader van een basisinkomen of een leefloon (zonder actief werkzoekende) zou dit bijvoorbeeld kunnen resulteren in een vrijwilligerspremie als teken van erkenning en respect voor uw bijdrage aan de samenleving en haar mensen in het algemeen. Hoewel wettelijk bepaald is dat vrijwilligerswerk te allen tijde onbezoldigd dient te zijn, gaat het hier om een verkeerde interpretatie van het woord. Het is niet omdat je iets vrijwillig doet dat je er niet voor betaald zou mogen worden. Vrijwilligerswerk is ook werk, beter werk en werk van de toekomst en daar zou in principe ook een bezoldiging aan mogen toegekend worden.

Een ander teken van erkenning en respect kan ook worden gegeven door de instantie zelf waar vrijwilligerswerk verricht wordt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een bijeenkomst voor vrijwilligers met vergadering en lunch. Zoals het vrijwilligerswerk op vrijwillige basis gebeurd, dient dit natuurlijk ook op vrije basis te gebeuren.

Als vereniging van vrijwilligers/lichtwerkers geven we alvast het goede voorbeeld door middel van mijlpalen, met bijbehorende beloning.


Mijlpaal  Edelsteen Prijs
Starter Bergkristal /
1 jaar Toermalijn Cinema Tickets
2 jaar Carneool Mijnmuseum
5 jaar Amber Bokrijk
10 jaar Malachiet Planckendael
20 jaar Turkoois Aqualibi
30 jaar Azuriet Zoo Antwerpen
40 jaar Amethyst Pairi Daiza
50 jaar Titanium Kwarts Grotten van Han