Lichtwerk

What The Light Work?

Lichtwerkers zijn mensen die de aarde voorbereiden op het watermantijdperk dat eind 2012 met het aflopen van de Maya-kalender begonnen is. Deze dag staat bekend om de dag dat de wereld zou vergaan. Dit was natuurlijk een overdreven interpretatie, maar deed bij veel mensen wel wat nieuwsgierigheid opwekken. Kenmerken van het watermantijdperk kan je vinden in het verhogen van de schumann frequentie, een verruiming in geestelijke ontwikkeling, wijziging van waarden en normen enzovoort. Men is al lang bezig met de voorbereidingen van het nieuwe tijdperk. Zo waren componisten als Bach en Mozart hun tijd al ver vooruit en hebben mensen voor het eerst kennis kunnen maken met hogere frequentie tonen,

Omdat een verruiming in bewustzijn in kunstmatige coma wordt gehouden door de elite, is heel wat hulp wenselijk. Dit kan op allerlei manieren. Zo heb je lichtwerkers die de mensen informeren over nieuwe ontwikkelingen die in de maak zijn. Vaak proberen zij ook negatieve gedachten en gevoelens om te buigen tot positieve. Een ander kenmerk is hun behulpzaamheid bij de persoonlijke ontwikkeling van anderen. Zij maken als het ware de baan vrij richting het nieuwe tijdperk voor al wie achter hen komt.

Lichtwerkers halen hun kracht en inspiratie uit de samenwerking met andere lichtwerkers. Dit is hard nodig omwille dat hun werk veel energie kost en veel geduld vraagt.

 

Vrijwilligerswerk & Lichtwerk

Er is een opmerkelijk verband aanwezig tussen lichtwerk en vrijwilligerswerk. Beide gebeuren immers op vrijwillige basis. Zowel lichtwerk als vrijwilligerswerk wordt verricht vanuit het hart, met in de eerste plaats het doel om iets voor je medemens te kunnen betekenen. Door hun unieke ambitie worden beiden geapprecieerd voor hun inzet en buigen de negatieve bijklank van werk om tot iets luchtigs en vernieuwend. Er wordt opnieuw bezieling in werk gebracht, terug richting de essentie.

Om bovenstaande redenen vinden wij dat vrijwilligerswerk en lichtwerk met elkaar verwant zijn. Zo is lichtwerk een heel mooi voorbeeld van vrijwilligerswerk, terwijl lichtwerk de overkoepelende term is omtrent werk ten gunste van de medemens.

Bovendien is het interessant om het bewustzijn van onze vrijwilligers te verrijken met een diepgeworteld fundament in wat hun vrijwilligerswerk betekent in onze nieuwe tijd. Deze informatie kan dan op haar beurt weer doorgegeven worden aan de mensen waarmee gewerkt wordt.