Oproep

We bevinden ons in een interessante, maar ook belangrijke tijd waarin onze inzet als lichtwerker een grote invloed heeft. De bevrijding van de aarde is in eerste instantie iets wat door de mensheid zelf dient te gebeuren, wil ze slagen in haar opzet. Om het proces van ascensie te ondersteunen, hebben we jouw hulp als lichtwerker nodig!

Wat is ascensie?

Het ascenderen is kort samengevat de verschuiving van de ene bewustzijnsdimensie naar een hogere bewustzijnsdimensie. Hier op aarde leven velen nog in het driedimensionale bewustzijn, dat wil zeggen: het beperkte bewustzijn van enkel datgene wat fysiek aanwezig is. Dit is zoals we noemen een meer mannelijk probleem, dat van de ratio, omdat vrouwen van nature meer één zijn met hun emoties en gevoelens. De nieuwe mannen daarentegen hebben vaak het voordeel dat ze beide kunnen omdat ze de vrouw leren analyseren, terwijl vrouwen en ratio nooit echt de perfecte vrienden geweest zijn. Hoewel iedereen op elk vlak meesterschap kan bereiken, bestaat er natuurlijk ook zoiets als de vrouwenemancipatie waarin de vrouw zich meet met de man en leert om rationeel te denken. Dit proces is erg opgekomen omdat vrouwen hun mannetje leerden te staan in werksituaties met dominante bazen.

Eens een mens in zijn leven bewust wordt dat het leven een hoger doel heeft, dat er meer is dan we met onze eigen ogen kunnen waarnemen en bovendien; dat we beseffen dat we niet sterven maar blijven voortleven, spreken we van een verschuiving van bewustzijn van de derde dimensie naar ten minste de vijfde dimensie. Waarom wordt de vierde dimensie overgeslagen? Omdat 4D is de tussenpoort naar 5D en grotendeels onbewust gebeurt. Soms komt deze naar boven naar aanleiding van herinneringen van dromen of astraal reizen, maar verder gebeurt het als vanzelf tijdens de slaap.

Jouw rol in het ascensieproces.

Een ander kenmerk van de 5de dimensie is dat deze in wisselwerking gebeurt met 3D. Men spreekt van een leven op hartsbewustzijnniveau als mensen zich inzetten ten voordele van de maatschappij en wereld in het algemeen, met hun hele hart. De wereldverbeteraars, zoals we ze vaak noemen, bevinden zich in deze categorie. Hartsbewustzijn of de Christuskracht begint altijd met liefde: Liefde en compassie voor de medemens. Het beeld dat de Katholieke Kerk van Jezus Christus wil schetsen is hierbij een mooi tafereel. Iemand die zich als het ware zou opofferen voor de mensen, om toch maar zijn idealen van een betere wereld na te streven. Natuurlijk moeten we ons niet laten kruisigen of een doornkroon op ons hoofd laten zetten. Wij zijn en blijven meester van onze eigen woorden en daden (ook om ze na fouten weer gewoon op te lossen). Dit is vaak een veel vergeten sleutel omdat mensen soms zaken te letterlijk vanuit 3D perspectief bekijken bijvoorbeeld: Wat kan ik nu als individu doen dat effect heeft op grote schaal. Wel veel.

Mensen zoals jij zijn broodnodig in onze samenleving. Dit kan door zelf situaties te creëren ten gunste van de mensheid. Ik ga er altijd vanuit: klein beginnen, daarna zien we wel hoe het loopt. Maar zolang je die eerste stap niet zet en denkt: “Het zal wel voor ons gebeuren,” blijf je steken in jouw persoonlijke ontwikkeling en zal je ook geen toegang krijgen tot de hogere dimensies welke je leven veel zouden kunnen versimpelen.

Concreet

Wat kan je nu concreet doen?

Ik heb een vrijwilligersorganisatie opgezet die de basis dient te vormen van een volledig netwerk van lichtwerkers of vrijwilligers. Mensen die zich op één of andere manier belangeloos inzetten voor zijn medemens.

  1. Een eerste goede stap zou zijn om deze site eens door te nemen.
  2. Een tweede goede stap zou zijn om eens een gesprek te hebben met mij om te kijken waar ik je kan situeren op vlak van persoonlijke ontwikkeling.
  3. Een derde goede stap zou zijn om zelf aan de slag te gaan in instellingen om de menselijkheid terug naar deze aarde te brengen.