Vrijwilligerswerk

Loonwerk vs. Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat je uit vrije wil doet met een minimaal aan bezoldiging. Dit kan je doen om ervaring op te bouwen, om je medemens te ondersteunen, omdat je je tijd nuttig wil besteden, of misschien met het oog op een betaalde job in diezelfde instantie.

Het verschil met loonwerk is dat er bij loonwerk wederzijdse en vooropgelegde verwachtingen zijn vastgekoppeld. Langs de zijde van de werkgever dient het uitgevoerde werk te renderen en langs de zijde van de werknemer dient hij geld te ontvangen. Hier komt bijgevolg heel wat werkdruk en stress de hoek om kijken. In onze huidige maatschappij zien we jammer genoeg veel mensen bezwijken onder deze druk en stress.

Neem nu hét cliché van de laatste jaren, het hebben van een burn-out hebben. Een niet te onderschatten lichamelijke schreeuw naar rust. De groep mensen met deze lichamelijke crash wordt steeds groter, naargelang de eisen op het werk groter worden. Hoog tijd om deze cijfers een halt toe te roepen en het wat rustiger aan te doen.

 

What The Voluntary Work?

Een waardige plaatsvervanger voor loonwerk in turbulente tijden is vrijwilligerswerk. Het ontvangen van waardering voor de kleine dingen die je doet, geeft je opnieuw kracht en doet je weer heropleven. Pas als je vrijwilligerswerk doet, leer je terug de essentie van werk kennen. Het waarom van het hele verhaal. Waarom werk ik? Zie ik mezelf het loonwerk dat ik doe, blijven doen tot het einde van mijn vitale jaren? In veel gevallen is het antwoord nee. Waarom? De bezieling van werk is verdwenen. Alles moet zo snel mogelijk met de juiste precisie gebeuren, zodat je voldoende rendeert voor de centjes die je krijgt.

Zelfs de zorgsector zorgt nauwelijks nog voor zijn mankracht. En daar is nu net waar het schoentje het meest wringt. Deze sector is verantwoordelijk dat ze niet nog meer zorgbehoevenden creëren. Daar helpen wij aan mee! We zetten onze vrijwilligers in ter ondersteuning van het personeel, in de zorgsector en daarbuiten.